We can learn how to write an apology letter from United Airlines CEO, Oscar Munoz.

============================================

2017-04-20 23_18_29-Edit Post ‹ kyo — WordPress.com

 • the truly horrific event: Sự kiện thực sự khủng khiếp
 • has elicited many responses from: mang lại/tạo ra  nhiều phản ứng từ …
 • continue to be disturbed by what happened: Tiếp tục bị quấy rầy bởi những gì đã xảy ra
 • take full responsibilityChịu trách nhiệm
 • handle oversold situations: Xử lý tình huống vượt bán lố vé
 • committed to (our customers and our employees): Cam kết (khách hàng và nhân viên của chúng tôi)
 • are going to fix what’s broken: Sẽ khắc phục những gì bị hỏng
 • my deepest apologies for what happened: Lời xin lỗi sâu sắc nhất của tôi cho những gì đã xảy ra
 • forcibly removed: buộc di chuyển bằng vũ lực
 • all the customers aboard: tất cả hành khách trên chuyến bay
 • It’s never too late to do the right thing: không bao giờ là quá muộn để sửa lỗi
 • this never happens again: điều ấy sẽ không xảy ra nữa
 • a review of crew movement: sự kiểm tra hoạt động thủy thủ đoàn
 • airport authorities: cơ quan quản lý sân bay
 • local law enforcement: bộ phận thi hành luật địa phương
 • I deeply apologize to (the customer) : Tôi có lời xin lỗi sâu sắc đến khách hàng
 • I promise you we will do better: Tôi hứa với bạn rằng chúng tôi sẽ làm tốt hơn

 

From: https://hub.united.com/united-express-3411-statement-oscar-munoz-2355968629.html

Advertisements