1. Grammar

Bài 1: Mệnh đề quan hệ rút gọn: http://bit.ly/1yBnEWf

Bài 2: Các câu trong tiếng anh: http://bit.ly/182w3Yv

Bài 3: Tóm tắt các thì trong tiếng anh: http://bit.ly/1BDAB3L

Bài 4: Tính từ participle: http://bit.ly/1wowQr9

Bài 5: Dấu câu: http://bit.ly/1CfUlt0

Bài 6: Preposition: http://bit.ly/158bd82

Bài 7: Collocation list: http://bit.ly/1zvSvES

  1. Listening

Bài 1: Listening practice 1: http://bit.ly/1yHooco

Bài 2: Listening – giành cho người mới bước chân vào IELTS.: http://bit.ly/1BDCT30

Bài 3: Listening practice 3: http://bit.ly/1yJxDdw

Bài 4: Listening practice 4: http://bit.ly/1JcBDmq

Bài 5: Listening practice 5: http://bit.ly/1yHoiBi

Bài 6: Listening practice 6: http://bit.ly/1JcBijD

  1. Pronunciation

Bài 1: Phương pháp luyện phát âm của cô Tố Linh: http://bit.ly/1BDHp1w

  1. Reading

Bài 1: Reading tips – Cải thiện kỹ năng đọc hiểu: http://bit.ly/1Cp8S6f

Bài 2: Reading practice: http://bit.ly/1CzZfip

Bài 3: Truyện wimpy kid: http://bit.ly/182CkTT

Bài 4: Reading practice 2: http://bit.ly/1ypWZuX

Bài 5: Reading practice 3: http://bit.ly/1ulK0p9

  1. Real test

Bài 1: Các đề thi viết IELTS task2 đã ra gần đây: http://bit.ly/1ALTzQn

Bài 2: Đề thi ngày 16 – 1 – 2015: http://bit.ly/1EreYEQ

Bài 3: Đề thi ngày 9 – 1 – 2015: http://bit.ly/1K8dY7c

Bài 4: Đề thingày 24 – 12 – 2014: http://bit.ly/1yPn5aY

  1. Resources

Bài 1: Sách hay luyện IELTSSpeaking: http://bit.ly/1BDWHmG

Bài 2: Sách hay luyện writing cho những bạn trình độ căn bản.: http://bit.ly/1J7DoTT

Bài 3: Sách: How to write at a 9level: http://bit.ly/1COYBOK

Bài 4: Vocabulary cho IELTS (Collins): http://bit.ly/1yrI9UO

Bài 5: Diary of a Wimpy Kid – Dog Days: http://bit.ly/1yIDc91

Bài 6: IELTS rubric: http://bit.ly/1E2hph2

Bài 7: Novels for vocabulary building: http://bit.ly/1xXuXC1

Bài 8: Diary of a Wimpy Kid: http://bit.ly/1sYFUrB

Bài 9: High-scoring IELTS Writing: http://bit.ly/1yHQSmn

Bài 10: Oxford picture dictionary: http://bit.ly/1CPOrNz

Bài 11: Một số nguồn luyện IELTStại nhà: http://bit.ly/1zwGnUa

Bài 12: Tài liệu luyện viết từ thầy Simon: http://bit.ly/1CqbjFp

  1. Speaking

Bài 1: Bài nói mẫu của cô Linh: http://bit.ly/1ANY0dm

Bài 2: 10 cách diễn đạt gây mất điểm trong bài thi nói IELTS: http://bit.ly/15tU2hv

Bài 3: Các cách dùng từ sai trong IELTS writing và speaking: http://bit.ly/1ANZrZk

Bài 4: Speaking part 3: http://bit.ly/1CgHtTp

Bài 5: Speaking practice: http://bit.ly/1yHS88S

Bài 6: Hướng dẫn căn bản để có một bài thi IELTS Speaking hoàn hảo: http://bit.ly/1AO1bC2

Bài 7: Speaking test (Sample) –Topic: Music: http://bit.ly/1xyJZzr

Bài 8: Speaking test (Sample) – Topic:Positive experience: http://bit.ly/1Jfo2e9

Bài 9: Speaking test (Sample) –Topic: Work: http://bit.ly/1E2q9ng

Bài 10: Speaking test (Sample) –Topic: Education: http://bit.ly/15tVIHT

Bài 11: Speaking test (Sample) –Topic: Music 2: http://bit.ly/1sYNq5z

Bài 12: Speaking IELTS chủ đề Technology: http://bit.ly/1Ch2PjY

  1. Thông tin về cô Tố Linh

Bài 1: Tố Linh – Cô giáo trẻ từng quên nhan sắc để “cày” tiếng anh.:http://bit.ly/15aix2V

Bài 2: Cô giáo 9X xinh đẹp và con đường hiện thực hóa giấc mơ nghìn đô.: http://bit.ly/1Cck9Xk

Bài 3 : Học IELTS ở đâu tốt ?: http://bit.ly/15ajVm4

  1. Tips

Bài 1 : Cô Tố Linh học IELTS như thế nào ?: http://bit.ly/1CgJFKJ

Bài 2 : IELTS listening tips : http://bit.ly/1sYPyub

Bài 3: IELTS writing tips: http://bit.ly/15akZGx

Bài 4: Vocabulary tips: http://bit.ly/1E2sLl3

Bài 5: Speaking tips  http://bit.ly/1JfvRA

10.Vocabulary

Bài 1: Các từ/ cụm từ hay nhưng ít người biết trong IELTS. http://bit.ly/1AO7NjN

Bài 2: Sử dụng vocabulary hiệu quả trong task 2 http://bit.ly/1yM3vym

Bài 3: Vocabulary cho task 1 IELTS writing http://bit.ly/183Bzds

Bài 4: Idiom về chủ đề relationship http://bit.ly/1xyWI54

Bài 5: Idiom http://bit.ly/1J8RLHA

Bài 6: Transitional words và phrases http://bit.ly/1umh7sW

Bài 7: Cách chia sẻ quan điểm http://bit.ly/1CBKhbN

Bài 8: Các triệu chứng bệnh http://bit.ly/1CgO4NE

Bài 9: Dislike http://bit.ly/1zwP8xt

Bài 10: 9 từ vựng có thể giúp bạn đạt điểm cao trong bài thi viết và nói IELTS http://bit.ly/183C6vQ

Bài 11: Bảng phân loại từ informal – neutral -formal http://bit.ly/1yJ0WKi

Bài 12: Cách nói mình thích một điều gì đó trong tiếng Anh http://bit.ly/1woXobE

11.Writing

Bài 1: Các cấu trúc so sánh trong IELTS WRITING TASK 1 http://bit.ly/1Gw3kuv

Bài 2: Cấu trúc của một bài viết task 1 http://bit.ly/1JfR1yC

Bài 3: IELTS task 1 – Maps http://bit.ly/1woXArs

Bài 4: IELTS task 1 – Table http://bit.ly/1yM7ZVq

Bài 5: Hướng dẫn làm bài Task 1 – Pie chart http://bit.ly/1BeHO7K

Bài 6: Writing task 2 – Đề mẫu http://bit.ly/1yHVLLW

Bài 7: Cấu trúc một bài essay IELTS task 2 http://bit.ly/1J8Uj8z

Bài 8: 10 bài essays mẫu của thầySimon http://bit.ly/1woXSyv

Bài 9:Checklist for IELTS writing http://bit.ly/1yM6CpZ

Bài 10: Các cách dùng từ sai trong IELTS writing và speaking http://bit.ly/1ANZrZk

Bài 11:Paraphrasing trong IELTS http://bit.ly/1zwPT9U

Bài 12: Những lỗi sai thường gặp trong bài thi viết IELTS http://bit.ly/1AOlr6y

Website_Ielts_Tolinh

Advertisements